17/4/2008

Un informe de la Cambra de Comerç de Girona posa de manifest que el bon comportament de la indústria gironina, especialment dels sectors metal·lúrgic i alimentari, han ajudat a limitar els efectes del fort alentiment de la construcció. L’estudi explica que l’atur va augmentar en un 11,5% en la construcció en el conjunt de 2007 i que al març de 2008 hi havia un 80% més de desocupats en aquest secto...

Va passar a Catalunya...